CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   16359
 • Tổng số xếp giá:   41849
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp/ Bộ t...
  2 Thực phẩm và an toàn thực phẩm/ Nguyễn Văn Lợi
  3 Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động/ Nguyễn Phương
  4 Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng/ Lê Đứ...
  5 Người COR ở Việt Nam=The COR in Viet Nam/ Nhà xuất bản Thông Tấn
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Toán học cao cấp . T1, Đại số và hình học giả tích / Nguyễn Đình Trí (327)
  2 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích và biến số / Nguyễn Đình Trí (138)
  3 Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài (109)
  4 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi hải (106)
  5 Bài tập toán học cao cấp. T2 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều ... (93)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   6/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện