CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13654
 • Tổng số xếp giá:   39049
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tài liệu lớp đào tạo quản lý, vận hành trạm biến áp và đường dây trung thế Côn...
  2 Giáo trình phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp/ Nguyễn Đức Châu
  3 Outline of theory for Didacta Steam Plants V10CFD0, V10CFD1, V10CFD2, V10CFD3/...
  4 Vận hành hệ thống điện/ Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam
  5 Điều độ lưới điện phân phối/ Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Toán học cao cấp . T1, Đại số và hình học giả tích / Nguyễn Đình Trí (306)
  2 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích và biến số / Nguyễn Đình Trí (143)
  3 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi hải (109)
  4 Bài tập toán học cao cấp. T2 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều ... (107)
  5 Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ / PGS.TS.Nguyễn Hữu Tài (104)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   12/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện