CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   16741
 • Tổng số xếp giá:   42254
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 ACCA Approved Practice &Revision Kit: Financial Management (FM), Valid for bo...
  2 ACCA Approved Interactive Text: Foundations in Accountancy/ ACCA Management ...
  3 ACCA Approved Practice &Revision Kit: Audit and Assurance (AA), Valid for bot...
  4 ACCA Approved Study Text: Audit and Assurance (AA), Valid for both paper-and ...
  5 ACCA Approved Practice &Revision Kit: Foundations in Accountancy/ ACCA Manage...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Toán học cao cấp . T1, Đại số và hình học giả tích / Nguyễn Đình Trí (327)
  2 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích và biến số / Nguyễn Đình Trí (138)
  3 Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài (109)
  4 Bài tập toán học cao cấp. T2 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều ... (93)
  5 Bài tập Toán cao cấp. Tập 1 / Nguyên Đình Trí (92)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   9/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện