CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   14536
 • Tổng số xếp giá:   39953
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 The Handbook of Losgistics and Distribution Management/ Alan Rushton
  2 Power System Load Flow Analysis/ Lynn Powell
  3 Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processcess/ Donald F. Blumber...
  4 Mathematical Handbook of Formulas and Tables/ Murray R. Spiegel
  5 New English File Intermediate Student’s Book/ Clive Oxenden
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Toán học cao cấp . T1, Đại số và hình học giả tích / Nguyễn Đình Trí (325)
  2 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích và biến số / Nguyễn Đình Trí (139)
  3 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi hải (112)
  4 Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ / PGS.TS.Nguyễn Hữu Tài (104)
  5 Bài tập toán học cao cấp. T2 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều ... (97)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   2/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện