CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   17395
 • Tổng số xếp giá:   43325
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Hướng dẫn thiết kế và quản lý vận hành kho hàng và trung tâm phân phối/ Lê An...
  2 Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng
  3 Thiết kế và phát triển sản phẩm / Trần Anh Tuấn
  4 Quản lý chất lượng dự án / Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
  5 Lập trình C / Nguyễn Thị Thu Hà
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bài tập Toán cao cấp. Tập 1 / Nguyên Đình Trí (41)
  2 Thiết kế máy điện / Trần Khánh Hà (33)
  3 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. T1 / Đào Huy Hiệp (28)
  4 Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải (27)
  5 Toán học cao cấp . T1, Đại số và hình học giả tích / Nguyễn Đình Trí (24)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   12/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện