CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   12226
 • Tổng số xếp giá:   37202
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Thiết kế ANTEN MIMO PIFA hai băng tần cho điện thoại di động 4G - LTE bằng ph...
  2 Thiết kế ANTENYAGI hoạt động ở tần số 2.4GHz: Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành ...
  3 Thiết kế và mô phỏng ANTENNA LOGA chu kỳ bằng phần mềm FEKO: Đồ án tốt nghi...
  4 Thiết kế ANTEN mạch dải cho hệ thống RFID hoạt động ở dải tần 2,45GHz bằng ph...
  5 Thiết kế ANTENNA chấn tử đối xứng bằng phần mềm ANSOFT HFSS: Đồ án tốt nghiệ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bài tập toán cao cấp. T3 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều biến... (74)
  2 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam : Tài liệu phục vụ dạy và học ... (50)
  3 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi hải (37)
  4 Lý thuyết mạch . tập 1 / Phương Xuân Nhàn (37)
  5 Bài tập Vật lí Đại cương Tập 1 / Ngô Trần Ái (32)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   4/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện