CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13384
 • Tổng số xếp giá:   38384
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu nâng cao chất lượng tra cứu ảnh sử dụng đa hệ thống: Luận văn thạ...
  2 Nghiên cứu phương pháp phân lớp ký tự số dùng mạng Nowrron tích chập: Luận v...
  3 Nghiên cứu phương pháp phát hiện biên ảnh trên ảnh chụp X-Quang xương đùi: L...
  4 Nghiên khai phá quan điểm khách hàng và ứng dụng trong phân tích giá sản phẩm:...
  5 Nghiên cứu ứng dụng các đặc trưng vùng của ảnh mầu trong nâng cao độ thân thiệ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bài tập toán cao cấp. T3 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều biến... (39)
  2 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi hải (39)
  3 Bài tập toán học cao cấp. T2 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều ... (29)
  4 Bài tập Toán cao cấp. T1 / Nguyên Đình Trí (29)
  5 Kỹ thuật nhiệt / PGS.TS.Bùi Hải (28)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   10/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện