CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13163
 • Tổng số xếp giá:   38152
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   271
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Nghiên cứu xác định ngưỡng công suất thủy điện nhỏ khi tính toán tỷ trọng năng...
  2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc- thực trạng ...
  3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần cơ k...
  4 Nghiên cứu phân ngưỡng công suất thủy điện nhỏ trong tính toán tỷ trọng năng l...
  5 Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty TMCP và dịch vụ tự động ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi hải (45)
  2 Bài tập toán cao cấp. T3 / Nguyễn Đình Trí, Phép tính giải tích nhiều biến... (39)
  3 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam : Tài liệu phục vụ dạy và học ... (36)
  4 Quy hoạch tuyến tính / Nguyễn Ngọc Thắng (34)
  5 Kỹ thuật nhiệt / PGS.TS.Bùi Hải (31)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   8/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện